Välkommen

VÅR ROLL I NÄTRADALEN

FÖRENA

 

Förena företagen i nätverk och skapa vi-känsla och vinna-vinn- situation.

 

 

 

 

 

Info@natraforetagen.se

 

organisationsnummer

802501-9368

 

Bankgiro 5117-3466

Sidensjö Sparbank

FÖRSTÄRKA

 

Förstärka marknadsföring och kompetensut-veckling.

 

INSPIRERA

 

Inspirera till nya affärslösningar, affärsidéer och etablering av nya företag.