Vad vi gjort och vad vi tänker göra

 

Kom gärna med kommentarer i kontaktformuläret nedan.

Information

2016

2017

29 december 2016

 

 

Tillbakablick 2016 på frågor och projekt

 

Vi vill gärna berätta vad som hänt i Nätradalens Företagarförening (kallad NDF nedan). Föreningen grundades i april 2016. Sedan dess har vi haft 5 styrelsemöten. Styrelsen består av 2 personer från varje ort/område dvs Sidensjö, Bjästa, Köpmanholmen och skärgårdsöarna. Vi trivs bra tillsammans och har jobbat med att skapa en grund för föreningen och rutiner för hur arbetet ska fungera.

 

Företagarföreningen är en ideell förening, som ska driva viktiga frågor som rör företagen. Som ett resultat av den processen får vi ett bra fungerande företagsklimat.

 

NDF har ett företagsregister på ca 250 företag, varav huvuddelen har mindre än 10 anställda. Den gruppen har ett stort behov av en företagarförening. NDF ska finnas för alla. För de små och för de stora. Stora företag är en mycket viktig drivkraft i företagarföreningen och kan vara förebild för de mindre företagen.

 

Vad vi har drivit och genomfört

 

 • NDF-HEMSIDA för ökad tillgänglighet.
 • Söksystemet på NDF´s hemsida är färdigställt. Där kan ortsbor och företagare söka i olika kategorier vilka tjänster som finns i sin närhet. Syftet är att köpa/tänka närproducerade produkter och tjänster.
 • FACEBOOK-sida för att vara synlig i samhället, att kommunicera och kunna reagerar snabbt på frågor till medlemmar i NDF
 • Bankning av butikernas dagskassor öppnas på nytt hos Busskiosken Direkten under februari 2017.
 • Översyn av Kommunens tariffer för inspektion av tobak, snus, apoteksvaror och gasol tar inte hänsyn till landsbygdens låga ekonomiska förutsättningar för att finansiera kostnaderna. Samtal med Kommunen har påbörjats.
 • Skyltning av sevärdheter och service i Nätradalen är långt ifrån tillräckliga. Samtal pågår med Kommunen och Vägverket. Den restriktiva hantering av tillstånd gör det mycket svårt att marknadsföra Nätradalen.
 • Kommunens tillståndsgivning av tung trafik på mindre vägar under våren måste förenklas och göras snabbare. Byggnadsprojekt försenas pga detta.
 • Företagarträff med kommunen. Ett samarbete mellan kommunen och NDF i syfte att träffas och dryfta viktiga frågor samt informera varandra om framtida projekt.
 • Arrangemang Workshop High Coast Art Valley i Bjästa tillsammans med kommunen och YourWill AB. Syftet var att identifiera utvecklingsidéer och presentera en konkret strategi som ska bidra till att vidareutveckla High Coast Art Valley och växla upp dessa utvecklingsidéer till något som är intressanta för företag och samarbetspartners samt för orterna i Höga Kusten.
 • Utvärderingen av projektet Bygdsam Nätradalen, som ska vara en samverkansorganisation med företag och föreningar i Nätradalen samt Örnsköldsviks komun. Den 9 februari 2017 bildas en ekonomisk förening med namnet Bygdsam Nätradalen Ekonomisk förening. Syftet är att driva trivsel- och utvecklingsfrågor i Nätradalen, frågor som bygden prioriterar. Ordförande för interimsstyrelsen har varit Thomas Edblad VD Sidensjö Sparbank. Företag, föreningar och ortsbor kan bli medlemmar i föreningen och därmed stödja utvecklingen i Nätradalen.

 

 

 

Vad vi tänker göra 2017

 

 • Samverkan skola – företag Samverkan mellan skola och företag är viktigt för båda parter. För eleverna är kontakten värdefull för deras yrkesvägledning och för att de ska få en djupare förståelse för arbetslivet. Samverkan kan även bidra till insikter om hur de ska använda sina kunskaper från skolan och vilka andra kompetenser som är viktiga i arbetslivet. Företagens engagemang ger viktiga signaler om betydelsen av olika utbildningar. Samverkan mellan skola och företag ger även möjlighet för företagen att påverka att eleverna får den kompetens som företagen efterfrågar. Företagen kan genom skolan väcka intresse för såväl branschen som för det egna företaget.

 

 • ”Mini-KomTek” i Bjästa NDF har beslutat att utvärdera etablering ett ”Mini-KomTek” i Bjästa. Förebilden är KomTek vid järnvägsstation i Örnsköldsvik där barn och ungdomar får möjlighet att syssla med tekniska prylar och därmed få en insikt i olika tekniska områden. Barn från 7/8 år till och med årskurs 9 kan utgöra grunden för verksamheten och planeras efter skoldagen. Under längre lov kan verksamheten utökas. Lokal finns i Bjästa.

 

 • Uppfinnarförening i Nätradalen NDF utvärderar möjligheten att etablera en uppfinnarförening i Nätradalen med IdéForum i Örnsköldsvik som förebild. IdéForum är intresserad av att samarbeta och hjälpa till med praktiska frågor och ställa upp med personal för utbildning och seminarier när det gäller skydd av varumärken och patent mm. Den 5 april planeras att ett arrangemang med IdéForum och Almi med ett studiebesök hos ett företag. Hur utvärdera och finansiera innovationer? Tänkvärt när det gäller varumärken och patent.

 

 • Utbildningsseminarie för Nätradalens företagare I början på februari planeras ett/flera utbildningsseminarier inom framför allt marknadsföring och betalsystem med hjälp av internet och användning av sociala medier. Utbildare blir Brath AB i Örnsköldsvik. Tanken är att utbildningen, enligt bifogade beskrivning, ska genomföras om minst 15 företag deltar. Varje företag kan max anmäla 2 personer. Beräknad tid ca 4 timmar, dvs en för- eller eftermiddag. Om intresset blir stort kan vi ordna ytterligare ett seminarium. Mer ingående/djupare kunskaper kan erbjudas vid ett annat seminarium om det finns uttryckliga önskemål om detta. Inbjudan får du i början av januari 2017.

 

 • Företagarträff under våren - ett samarbete med kommunen för att stärka företagsklimatet.

 

 • Medlemsrekrytering NDF påbörjar medlemsrekrytering i januari 2017. Föreningen ska fokusera på företagsnära frågor samt arbeta för ett bra företagsklimat i Nätradalen.

 

 

 

Styrelsen

Nätradalens Företagarförening

info@natraforetagen.se

 

 
 
 

VÅR ROLL I NÄTRADALEN

FÖRENA

 

Förena företagen i nätverk och skapa vi-känsla och vinna-vinn- situation.

 

Postadress

 

Nätraföretagarförening

Nätragatan 43

89331 Bjästa

 

Tel. 070-535 19 30

 

Info@natraforetagen.se

 

organisationsnummer

802501-9368

 

Bankgiro 5117-3466

Sidensjö Sparbank

FÖRSTÄRKA

 

Förstärka marknadsföring och kompetensut-veckling.

 

INSPIRERA

 

Inspirera till nya affärslösningar, affärsidéer och etablering av nya företag.